Actualiteiten Bestuurs(proces)recht en omgevingsrecht

In deze cursus neemt de docent u mee langs de meest recente ontwikkelingen in de jurisprudentie en de wet- en regelgeving op het terrein van het algemene bestuurs(proces)recht en het omgevingsrecht.

Dit rechtsgebied is enorm in beweging en verdient uw aandacht. Niet alleen omdat het algemene bestuurs(proces)recht van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de totstandkomingsprocedures voor omgevingsrechtelijke besluiten, de procedures van bezwaar en beroep en de bestuurechtelijke  handhaving normeert, maar ook omdat de uitdagingen in het fysieke domein groot en veelzijdig zijn. Kennis van de ontwikkelingen in het algemene bestuurs(proces)recht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening; bouwen; milieu; natuur; water) is dan onmisbaar. De focus ligt in deze cursus daarmee niet alleen op de Awb, maar uiteraard ook op het stelsel van de omgevingsrecht, waaronder de Omgevingswet.

Kortom, de docent zal u op interactieve wijze meenemen in de meest relevante, actuele ontwikkelingen op het terrein  van het bestuurs(proces)recht en het omgevingsrecht.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur          deel II
16.15 – 16.30 uur          pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. mr. dr. K.J. de Graaf

Cursuslocatie:

Enschede
Hengelosestraat 500
Enschede

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven