Actualiteiten bestuurs(proces)recht en omgevingsrecht

Het omgevingsrecht en het bestuurs(proces)recht zijn voortdurend in ontwikkeling. Op 6 november 2018 komen de meest interessante en belangwekkende ontwikkelingen en uitspraken van de afgelopen maanden interactief aan de orde. Algemene leerstukken als het belanghebbende-begrip (statutaire doelstelling, feitelijke werkzaamheden en gevolgen van enige betekenis), het vertrouwensbeginsel, het relativiteitsvereiste, finale geschilbeslechting en bestuursrechtelijk bewijsrecht (inzet van medisch deskundigen en normen voor de bewijsvergaring in boetezaken) passeren de revue, maar ook meer omgevingsrechtelijke onderwerpen als de ontwikkelingen over de verklaring van geen bedenkingen in de uov (en art. 6:22 Awb), de toepassing van de kruimelgevallenregeling, de (nieuwe) ladder van duurzame verstedelijking en de mogelijkheden van een exceptieve toetsing komen aan bod.

Ook is er aandacht voor de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht en het bestuurs(proces)recht.

De cursus is een verdiepingscursus voor advocaten en andere juristen die zich met het bestuurs(proces)recht en het omgevingsrecht bezighouden. Basiskennis van deze rechtsgebieden wordt bij de deelnemers aanwezig geacht.

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in het bestuurs(proces)recht en het omgevingsrecht.

Deze cursus is bedoeld voor advocaten en academisch geschoolde bedrijfsjuristen.

Programma

14.00 – 14.15 uur ontvangst

14.00 – 14.15 uur ontvangst

14.15 – 15.45 uur deel I

15.45 – 16.00 uur pauze

16.00 – 17.30 uur deel II

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 295,– ex. btw.

 

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. mr. dr. K.J. de Graaf

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven