Actualiteiten bestuursprocesrecht en omgevingsrecht

Het omgevingsrecht en het bestuurs(proces)recht zijn voortdurend in ontwikkeling.

Tijdens de cursus van 5 november 2019 komen aan de orde:
– de meest interessante en belangwekkende ontwikkelingen en uitspraken van de afgelopen maanden
– algemene leerstukken als het belanghebbende-begrip (statutaire doelstelling, feitelijke werkzaamheden en gevolgen van enige betekenis)
– het vertrouwensbeginsel
– het relativiteitsvereiste
– finale geschilbeslechting
– bestuursrechtelijk bewijsrecht (inzet van medisch deskundigen en normen voor de bewijsvergaring in boetezaken).

Ook meer omgevingsrechtelijke onderwerpen komen aan bod, zoals
– de ontwikkelingen over de verklaring van geen bedenkingen in de uov (en art. 6:22 Awb)
– de toepassing van de kruimelgevallenregeling
– de (nieuwe) ladder van duurzame verstedelijkingen
– de mogelijkheden van een exceptieve toetsing.

Bovendien is er aandacht voor de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht en het bestuurs(proces)recht.

De cursus is een verdiepingscursus voor advocaten en andere juristen die zich met het bestuurs(proces)recht en het omgevingsrecht bezighouden. Basiskennis van deze rechtsgebieden wordt bij de deelnemers aanwezig geacht.

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in het bestuurs(proces)recht en het omgevingsrecht.

Programma

14.00 – 14.15 uur ontvangst
14.15 – 15.45 uur deel I
15.45 – 16.00 uur pauze
16.00 – 17.30 uur deel II

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 187,50 ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. mr. dr. K.J. de Graaf

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven