Actualiteiten beslag- en executierecht

Tijdens de cursus Actualiteiten beslag en executierecht zullen in het bijzonder recente arresten van de Hoge Raad m.b.t. beslag en executierecht worden besproken. Na enige inleidende opmerkingen over de structuur van het beslag en executierecht zal allereerst het Centavosarrest van de Hoge Raad de revue passeren. Dit arrest betreft de notariële afwikkeling van de overdracht. Aan wie dient de notaris de ontvangen koopprijs te betalen? Dit arrest is ook van belang voor de vraag in hoeverre het beslag op de kwaliteitsrekening van de notaris (nog) kleeft. Daarna zal aan de hand van recente arresten van de Hoge Raad de (eventuele) schadeplichtigheid voor beslag of faillissement ten onrechte, bewijsbeslag en beslag onder een vennootschap onder firma worden besproken.

Een tijdens de cursus te bespreken vraag met betrekking tot bewijsbeslag is in hoeverre de beslagene tot medewerking aan het (leggen van) bewijsbeslag verplicht is en of die verplichting met een dwangsom kan worden versterkt. Vervolgens zal worden ingegaan op de dwangsom en zal worden nagegaan wanneer een dwangsom wordt verbeurd en hoe de veroordeling moet worden geformuleerd wil daaraan een dwangsom kunnen worden gekoppeld. Aan de hand van een recent arrest van de Hoge Raad wordt ingegaan op de mogelijkheid dat een vonnis in de plaats van de akte komt. Onder het kopje: “zekerheden” zal een aantal arresten m.b.t. het Zalco-faillissement worden besproken. Tevens zal worden ingegaan op het recente arrest van de Hoge Raad m.b.t. rangwisseling bij pandrecht en de inningsbevoegdheid van de pandhouder.

Tenslotte zal aandacht worden besteed aan een aantal kwesties die spelen met betrekking tot de bankgarantie, zoals de vordering tot teruggave van de bankgarantie.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 250,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. E. Loesberg

Cursuslocatie:

The Gallery
Hengelosestraat 500
Enschede

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven