Actievoorwaarden Familierecht Totaalpakket

1. Van 6 maart 2017 tot en met 10 april 2017 hanteert Damsté Opleidingen een actie genaamd ‘Familierecht Totaalpakket’, waarmee het voor de cursist aantrekkelijk wordt om in 2017 tegen een gereduceerd tarief alle verplichte juridische en vaardigheden PO-punten te behalen bij Damsté Opleidingen.

2. Aan deze actie kan worden deelgenomen door advocaten, maar ook door notarissen en academisch geschoolde (bedrijfs)juristen.

3. Het Familierecht Totaalpakket houdt in, dat de cursist zich ineens inschrijft voor vijf cursussen op het gebied van het personen- en familierecht in 2017. Gekozen kan worden uit vijf juridische cursussen en twee vaardighedencursussen.
Het pakket kan maximaal één vaardighedencursus bevatten. De vaardighedencursussen Mindfulness voor advocaten en Systeemtheorie zijn door de Vfas geaccrediteerd. Combinatie met een andere kortingsactie van Damsté Opleidingen is niet mogelijk.

4. De annuleringsregeling zoals opgenomen in artikel 5 van de algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen is niet van toepassing. In plaats daarvan geldt de volgende regeling. Annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus is mogelijk. Annulering van de cursus dient schriftelijk te geschieden. In dat geval dient een andere cursus uit het cursusaanbod van 2017 te worden gekozen. De cursus kan niet door een vervanger gevolgd worden.

5. De cursist ontvangt na bestelling een factuur voor het totaalbedrag. Betaling dient plaats te vinden binnen de geldende betalingstermijn van twee weken. Bij niet tijdige betaling komt de inschrijving op de actie te vervallen.

6. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen prevaleren deze actievoorwaarden.