Actievoorwaarden Familierecht Totaalpakket

1. Van 9 januari 2020 tot en met 13 mei 2020 hanteert Damsté Opleidingen een actie genaamd ‘Familierecht Totaalpakket’, waarmee het voor de cursist aantrekkelijk wordt om in 2020 tegen een gereduceerd tarief alle verplichte juridische en vaardigheden PO-punten te behalen bij Damsté Opleidingen.

2. Aan deze actie kan worden deelgenomen door advocaten, maar ook door notarissen en academisch geschoolde (bedrijfs)juristen.

3. Het Familierecht Totaalpakket houdt in, dat de cursist zich ineens inschrijft voor diverse cursussen op het gebied van het personen- en familierecht in 2020. Gekozen kan worden uit diverse juridische cursussen en een vaardighedencursus.
Combinatie met een andere kortingsactie van Damsté Opleidingen is niet mogelijk.

4. De annuleringsregeling zoals opgenomen in artikel 5 van de algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen is niet van toepassing. In plaats daarvan geldt de volgende regeling. Annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus is mogelijk. Annulering van de cursus dient schriftelijk te geschieden. In dat geval dient een andere cursus uit het cursusaanbod van 2020 te worden gekozen. De cursus kan niet door een vervanger gevolgd worden.

5. De cursist ontvangt na bestelling een factuur voor het totaalbedrag. Betaling dient plaats te vinden binnen de geldende betalingstermijn van twee weken. Bij niet tijdige betaling komt de inschrijving op de actie te vervallen.

6. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van Damsté Opleidingen prevaleren deze actievoorwaarden.