Wwft en 4e antiwitwasrichtlijn, UBO en verplichte risico-inventarisatie

Tijdens deze cursus wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van het tuchtrecht voor advocaten en de Wwft. De hoofdlijnen van het tuchtrecht voor advocaten, de Advocatenwet, het nieuwe toezicht van de lokale dekens en recente relevante uitspraken van het Hof van Discipline en de raden van discipline zullen aan bod komen. Wat betreft de Wwft zal de toepasselijkheid daarvan voor advocaten, de uitzonderingssituaties in geval van processuele bijstand en het bepalen van de rechtspositie, de uitvoering van het cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en het toezicht en handhaving door de deken van de orde worden behandeld.

Vanwege de verplichte implementatie in Nederland van de 4e Anti-Witwasrichtlijn (op 1 juni 2017), zal ingegaan worden op de wijzigingen die dit heeft gehad op de Wwft alsmede op de contouren die door de wijziging zichtbaar zijn geworden. Deze implementatie en wijziging brengt voor advocaten extra verplichtingen met zich mee. Het betreft een basis cursus met verdiepende elementen. Door het volgen van deze cursus geeft u ook direct uitvoering aan de opleidingsverplichting uit de Wwft. Tijdens de cursus zal voldoende ruimte worden gegeven voor vragen en casuïstiek. ”

Programma

12.45 – 13.00 uur ontvangst
13.00 – 14.30 uur deel I
14.30 – 14.45 uur pauze
14.45 – 16.15 uur deel II
16.15 – 16.30 uur pauze
16.30 – 17.30 uur deel III

Kosten

De kosten van deze cursus bedragen € 375,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. J.G. Geertsma

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven