Letselschade; de ondernemer in de praktijk

In deze interactieve workshop zal Vera Waaijenberg u op een praktische wijze meenemen in de schadeberekening van een zelfstandig ondernemer.

Inleiding

 • Hoe is het inkomen opgebouwd bij de diverse rechtsvormen (eenmanszaak, vof, BV)?
 • Welke stukken zijn van belang? (en welke minder of niet)

Jaarrekeningen lezen

 • Wat haalt u uit de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting(en)?
 • Hoe leest u de cijfers en hoe gaat u ermee om?
 • Is het inkomen gelijk aan het verdienvermogen?

Casuïstiek

 • Twee soorten casussen worden behandeld: een v.o.f. en een B.V. (met twee DGA’s). Deze entiteiten hebben een verschillende benadering nodig, maar geven wel heel duidelijk weer wat het verdienvermogen van iemand is.
 • Een aantal jaarstukken wordt uitgewerkt en behandeld:
  – Wat valt u op uit de jaarstukken?
  – Waarover moet u vragen stellen?
  – Hoe wordt in deze casus het verdienvermogen bepaald?

Tot slot
Als afsluiting wordt besproken tot hoe ver u zelf moet/kan gaan en wanneer er een deskundige ingeschakeld moet worden. Een deskundige kan zijn: bedrijfseconoom, arbeidsdeskundig of rekenkundige.

Programma

12.45 – 13.00 uur          ontvangst
13.00 – 14.30 uur          deel I
14.30 – 14.45 uur          pauze
14.45 – 16.15 uur           deel II
16.15 – 16.30 uur           pauze
16.30 – 17.30 uur          deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 375,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mw. V. Waaijenberg

Cursuslocatie:

Van der Valk Hotel Enschede
Zuiderval 140

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven