Internationale financiering en zekerheden

Wat zijn de relevante aspecten bij de financiering van in Nederland gevestigde bedrijven door buitenlandse banken? Welke (goederenrechtelijke) zekerheden kunnen er worden gevestigd op in het buitenland gelegen vermogensbestanddelen of ten aanzien van aandelen en effecten van buitenlandse (beurs)ondernemingen? Wat is de internationaal privaatrechtelijke dynamiek van internationale cessies en verpanding van vorderingsrechten op naam, internationale eigendomsvoorbehouden en buitenlandse zekerheidsrechten die in Nederland willen worden geëffectueerd? Het internationale goederenrecht is praktisch relevant, maar kenmerkt zich tegelijkertijd door een hoog abstractieniveau. Op interactieve wijze en onder gebruikmaking van diverse praktijkvoorbeelden zal tijdens deze cursus aan de hand van Titel 10, Boek 10 BW (Goederenrecht), alsmede het Europese verordeningsrecht een breed scala aan internationale goederenrechtelijk thema’s worden besproken. Op onderdelen zal de materie worden uitgediept aan de hand van enkele kernarresten van de Hoge Raad en actuele jurisprudentie.

Programma

12.45 – 13.00 uur ontvangst
13.00 – 14.30 uur deel I
14.30 – 14.45 uur pauze
14.45 – 16.15 uur deel II
16.15 – 16.30 uur pauze
16.30 – 17.30 uur deel III

Kosten

De kosten van deze cursus bedragen € 375,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. J. van der Weide

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven