Actualiteiten privacyrecht (incl. AVG/GDPR)

Over minder dan vier maanden treden de nieuwe Europese privacyregels in werking. Op 25 mei 2018 vinden we die regels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG. We hebben dan te maken met veel meer en veel gedetailleerdere verplichtingen voor ‘verwerkingsverantwoordelijken’ en ‘verwerkers’ en veel verdergaande rechten voor ‘betrokkenen’ of ‘datasubjects’. Verder veel meer formaliteiten, privacy-impact-assessments en documentatieverplichtingen, verplichte functionarissen voor de gegevensbescherming, veel hogere boetes en waarschijnlijk veel, heel veel meer handhaving. Om straks de nieuwe regels te kunnen naleven moet er nu worden geïnvesteerd in kennis daarover.

In deze cursus wordt niet alleen ingegaan op de vraag wat organisaties moeten doen, en wat niet, en waarom dat moet, en wat de risico’s zijn en hoe die te beperken, en welke trends er te zien zijn in de nationale en Europese rechtspraak. De docent, prof. mr. Gerrit-Jan Zwenne, beschikt over meer dan 25 jaren praktijkervaring met de wetgeving en draagt daarnaast ook bij aan het publieke debat daarover. In deze cursus is veel aandacht voor praktijkvoorbeelden, die ook door cursisten kunnen worden aangedragen.

De cursus biedt de cursisten de instrumenten om te herkennen waar zich privacyvragen kunnen voordoen en hoe deze kunnen worden aangepakt. De volgende onderwerpen worden behandeld:
– Inleiding en achtergronden
Wat is privacy en wat zijn de privacywetten? Welke internationale en supranationale regelingen zijn er en wat is de betekenis daarvan? Waarin verschillen de Wbp en de AVG? Wat blijft ongewijzigd?
– Reikwijdte en toepassing
Wat zijn persoonsgegevens? Wat niet? Wanneer is een IP-adres een persoonsgegeven en wanneer niet? Wanneer is de wet van toepassing en wanneer niet? Wie hebben er mee te maken? Wanneer kan gebruik worden gemaakt van de uitzondering voor persoonlijke en huishoudelijke gegevensverwerkingen? Welke uitzonderingen zijn er voor journalisten?
– Regels voor de verwerking van persoonsgegevens.
Wat mag en wat mag niet met persoonsgegevens? Wanneer is toestemming vereist? Wanneer is sprake van toestemming? Wanneer mogen persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld? Wat betekent de wet voor Big Data en Internet-of-Things? Welke rechten en plichten zijn er, en hoe kan daaraan praktisch invulling worden gegeven? Wat omvat het vergeetrecht en het recht op gegevensoverdraagbaarheid? Wat is een datalek en wanneer moet dat worden gemeld?

Programma

12.45 – 13.00 uur ontvangst
13.00 – 14.30 uur deel I
14.30 – 14.45 uur pauze
14.45 – 16.15 uur deel II
16.15 – 16.30 uur pauze
16.30 – 17.30 uur deel III

Kosten

De kosten van deze cursus bedragen € 375,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: prof. mr. G.J. Zwenne

Cursuslocatie:

Hotel Van der Valk - Assen
Balkenweg 1

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven